Studio & Inspelning

pmstudioUnder denna rubriken kommer jag samla lite texter och tips om hur jag arbetar med inspelning, ljudredigering och mixning.
Det blir också en del skrivet om utrustning, instrument och mjukvara.

Jag kommer förmodligen att använda begrepp som ”rätt”, ”fel”, ”ska” eller ”bör” om arbetsmetoder, val av utrustning etc. Detta då baserat på hur jag själv valt att arbeta och vad jag anser vara ett bra ljudideal eller bra arbetsmetoder.
Minns då att det oftast går att göra saker på olika sätt och att vägen fram till samma mål ofta kan vara olika. Det finns situationer där undantag inte alls är fel utan tvärtom helt rätt. Ibland är det inte ens samma mål man strävar efter.

Nästa steg: Inspelning – att fånga ljud.

Det finns också inlägg som är relaterade till detta ämne under Studio & instrument.