cobley

Seeds of Earth

Michael Cobley

First Contact blir inte det fredliga möte man kunde ha hoppats. Utomjordingar, ”Svärmen”, skövlar genom solsystemet. Mänskligheten griper efter ett sista halmstrå och skickar ut tre kolonisationsskepp. Jorden må falla, men homo sapiens kommer att leva vidare … någonstans.
Efter 150 år finns en livaktig koloni på planeten Darien. Människorna har goda kontakter med planetens inhemska befolkning, de stillsamma uvovo. Men Dariens förflutna ruvar på hemligheter och det visar sig att jorden inte alls har krossats av Svärmen. I elfte timmen dök ytterligare en grupp utomjordingar, från ”Sendrukahegemonin”, upp och räddade mänskligheten. Nu är jorden och Hegemonin allierade, även om jorden närmast kan liknas vid en lydstat under de mäktiga Sendruka.

Michael Cobley begår sf-generalfel 1A och 1B i sin bok:
a) han  beskriver och efterliknar utomjordingar som mer eller mindre varianter på jordiska djur,
b) han missar helt att skapa en kulturhistoria mellan tidpunkten från nu och fram till tiden då historien utspelar sig.
Och det är synd, för boken som helhet är i övrigt ganska välberättad och avslöjar nya djup ju längre fram man kommer. Han gör också misstaget – iaf i mitt tycke – att hinta om enstaka personers annalkande frånfälle, vilket känns som lite nybörjaraktig ”dramahöjare”. Personporträtten är bra och man drabbas inte av att känna ointresse för någon av karaktärerna, vilket inte helt sällan inträffar när det rör sig om ett stort galleri.
Kanske inget större sense of wonder, men på frågan ”vill jag veta hur det går?” blir ändå svaret ”ja”.